หน้าเว็บ

Adobe AIO Cr.TPG โปรแกรมสำคัญหลังลงWindows อัพเดท( 04/01/2016) Adobe Flash Player ver 20.0.0.267270 Shockwave Player ver 12.2.2.172 Adobe AIR ver 20.0.0.233

Setup all คือ ลงโปรแกรมทั้งหมด ทีเดียวจบ
3 ความคิดเห็น: