หน้าเว็บ

Adobe Master Collection CC 2015 Update 4 รวมAdobeทั้งหมด ล่าสุด 27/10/2016


เลือกลงเอาตามที่ เราต้องการได้เลยครับ


ไฟล์ทั้งหมด 21 GB 2แผ่น
Disk 1
       - Adobe Acrobat DC Professional 32-bit (english & russian)
       - Adobe After Effects CC 2015.3 64-bit (english & russian)
       - Adobe Animate CC 2015.2 64-bit (english & russian)
       - Adobe Audition CC 2015.2 64-bit (english only)
       - Adobe Bridge CC 2015 32-bit (english & russian)
       - Adobe Bridge CC 2015 64-bit (english & russian)
       - Adobe Dreamweaver CC 2015.3 32-bit (english & russian)
       - Adobe Dreamweaver CC 2015.3 64-bit (english & russian)
       - Adobe ExtendScript Toolkit CC 32-bit (english only)
       - Adobe Extension Manager CC 32-bit (english & russian)
       - Adobe Fuse CC 2015 32-bit (english only)
       - Adobe Illustrator CC 2015.3 32-bit (english & russian)
       - Adobe Illustrator CC 2015.3 64-bit (english & russian)
       - Adobe InCopy CC 2015.4 32-bit (english & russian)
       - Adobe InCopy CC 2015.4 64-bit (english & russian)
       - Adobe InDesign CC 2015.4 32-bit (english & russian)
       - Adobe InDesign CC 2015.4 64-bit (english & russian)
       - Adobe Media Encoder CC 2015.4 64-bit (english & russian)
       - Adobe Muse CC 2015.2 64-bit (english & russian)
       - Adobe Photoshop CC 2015.5 32-bit (english & russian)
       - Adobe Photoshop CC 2015.5 64-bit (english & russian)
       - Adobe Photoshop Lightroom 5 32-bit (english only)
       - Adobe Photoshop Lightroom 6 64-bit (english only)
       - Adobe Prelude CC 2015.4 64-bit (english & russian)
       - Adobe Premiere Professional CC 2015.4 64-bit (english & russian)
       - Adobe Scout CC 64-bit (english only)
       - Adobe SpeedGrade CC 2015 64-bit (english & russian)
       - `Adobe Acrobat Distiller DC 32-bit (english & russian)
       - `Adobe Character Animator 64-bit (english only)

    Disk 2
       - Adobe Audition CS6 32-bit (english only)
       - Adobe Encore CS6 64-bit (english only)
       - Adobe Fireworks CS6 32-bit (english & russian)
       - Adobe Flash Builder 4.7 32-bit (english only)
       - Adobe Flash Builder 4.7 64-bit (english only)
       - Adobe Flash Professional CS6 32-bit (english & russian)
       - Adobe Prelude CS6 32-bit (english only)
       - `Adobe Bridge CS6 32-bit (english & russian)
       - `Adobe Bridge CS6 64-bit (english & russian)
       - `Adobe ExtendScript Toolkit CS6 32-bit (english only)
       - `Adobe Extension Manager CS6 32-bit (english & russian)
       - `Adobe Media Encoder CS6 32-bit (english & russian)
       - `Adobe Media Encoder CS6 64-bit (english & russian)
       - `Exchange Panel for CS6 (english only)
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
ลิ้งโหลด Google Drive
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

2 ความคิดเห็น: