หน้าเว็บ

Windows 10 Pro X64 MULTi-6 Pre-Activated Sep2015
[ RELEASE INFO ]


* File: Win10.PRO.X64.MULTi-6.Sep2015.iso

* Source: dvd-6846432 (RTM build 10240)

* Size: 3,54GB
* Format: Bootable ISO


[ CONTENTS ]

* Integrated / Pre-installed in Audit Mode:

* .NET Framework 3.5
* Defender Updates
* KB3074678
* KB3074683
* KB3074686
* KB3081441
* KB3081449
* KB3081452
* KB3081455
* KB3087916

[ LANGUAGES ]

* de-DE  [ German - - - DE ]
* en-US  [ English- - - US ]  
* es-ES  [ Spanish- - - ES ]
* fr-FR  [ French - - - FR ]
* pt-BR  [ Portuguese - BR ]   
* pt-PT  [ Portuguese - PT ]

[ EDITIONS INCLUDED ]

เลือก* Windows 10 Pro ต้องแครกเอง
เลือก* Windows 10 Pro - - - - Pre-Activated ลงเสร็จเป็นของแท้ทันที3 ความคิดเห็น: