หน้าเว็บ

Master.Collection.CC.2014RUS-ENGUpdate 1 รวม Adobe CC 2014Update 1 ทั้งหมด


เป็นการรวมเอาซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดของค่าย Adobe ที่ออกเวอร์ชั่นใหม่คือ Adobe cc 2014 update 1 ทั้งหมดที่ มีไม่ต่องหาโหลดที่ละตัวอีกต่อไป ไฟล์ที่ทั้งหมด 5 แผ่น เป็นแบบ Aio น่าคับพร้อม Crack จ้า
 www.adobe.com

     ..: 03/26/15
      : AIO Distr
       

                     ... RELEASE iNFORMATiON ...


   Adobe Master Collection CC 2014 RUS/ENG Update 1 contains russian
      and english versions of the Adobe Creative Cloud products:
   
    Disks 1 - 3
       - Adobe After Effects CC 2014 64-bit (english & russian)
       - Adobe Audition CC 2014 64-bit (english only)
       - Adobe Bridge CC 32-bit (english & russian)
       - Adobe Bridge CC 64-bit (english & russian)
       - Adobe Dreamweaver CC 2014 32-bit (english & russian)
       - Adobe Dreamweaver CC 2014 64-bit (english & russian)
       - Adobe Edge Animate CC 2014 32-bit (english only)
       - Adobe Edge Code CC 32-bit (english only)
       - Adobe Edge Inspect CC 32-bit (english only)
       - Adobe Edge Reflow CC 32-bit (english only)
       - Adobe ExtendScript Toolkit CC 32-bit (english only)
       - Adobe Extension Manager CC 32-bit (english & russian)
       - Adobe Flash Builder 4.7 32-bit (english only)
       - Adobe Flash Builder 4.7 64-bit (english only)
       - Adobe Flash Professional CC 2014 64-bit (english & russian)
       - Adobe Illustrator CC 2014 32-bit (english & russian)
       - Adobe Illustrator CC 2014 64-bit (english & russian)
       - Adobe InCopy CC 2014 32-bit (english & russian)
       - Adobe InCopy CC 2014 64-bit (english & russian)
       - Adobe InDesign CC 2014 32-bit (english & russian)
       - Adobe InDesign CC 2014 64-bit (english & russian)
       - Adobe Media Encoder CC 2014 64-bit (english & russian)
       - Adobe Muse CC 2014 64-bit (english & russian)
       - Adobe Muse CC 32-bit (english & russian)
       - Adobe Photoshop CC 2014 32-bit (english & russian)
       - Adobe Photoshop CC 2014 64-bit (english & russian)
       - Adobe Photoshop Lightroom CC 32-bit (english only)
       - Adobe Photoshop Lightroom CC 64-bit (english only)
       - Adobe Prelude CC 2014 64-bit (english & russian)
       - Adobe Premiere Professional CC 2014 64-bit (english & russian)
       - Adobe Scout CC 64-bit (english only)
       - Adobe SpeedGrade CC 2014 64-bit (english & russian)
       - Adobe Update Management Tool 8.0 32-bit (english only)

    Disk 4
       - Adobe Acrobat XI Professional 32-bit (english & russian)
       - Adobe Audition CS6 32-bit (english only)
       - Adobe Encore CS6 64-bit (english only)
       - Adobe Fireworks CS6 32-bit (english & russian)
       - Adobe Flash Professional CS6 32-bit (english & russian)
       - Adobe Prelude CS6 32-bit (english only)
       - Adobe Update Management Tool 8.0 32-bit (english only)
       - `Adobe Acrobat Distiller XI 32-bit (english & russian)
       - `Adobe FormsCentral 32-bit (english only)
       - `Adobe Bridge CS6 32-bit (english & russian)
       - `Adobe Bridge CS6 64-bit (english & russian)
       - `Adobe ExtendScript Toolkit CS6 (english only)
       - `Adobe Extension Manager CS6 (english & russian)
       - `Adobe Media Encoder CS6 32-bit (english & russian)
       - `Adobe Media Encoder CS6 64-bit (english & russian)
       - `Exchange Panel for CS6 (english only)

    Disk 5
       - Addition Content for Adobe Encore CS6


                      ... iNSTALL iNFO ...


  1.) Install the Adobe Master Collection CC 2014 from the disks 1 - 3.

  2.) Install the CS6 applications of Adobe Master Collection CC 2014
      from the disk 4.

  3.) Patch installed products with adobe.snr.patch-painter.exe
      from the Crack folder.

  4.) For install Addition Content for Adobe Encore CS6 from the
      disk 5, copy content from Adobe Encore CS6 Functional Content
      folder to the Encore CS6 folder.

  5.) Enjoy!


  Note: If you encounter any issues with a previous installation / crack,
  please uninstall all Adobe products and delete those folders:

  C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache
  C:\ProgramData\Adobe\SLStore


                      ... CONTACT iNFO ...

Google Dive จำกัดคนโหลดต่อวันหากโหลดไม่ได้ห้โหลดวันถัดไป น่ะ จ้าา
ไฟล์ 1-4 นาดไฟล์ 3.5GB ไฟล์ที่5 3GB
เมื่อโหลดเสร็จแล้วท่านต้องมารวม Part เอาน่ะจะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น