หน้าเว็บ

Windows 10 Professional V.1607 Build14393.67 32bit&64bit ล่าสุด(2016)[ CONTENTS ]
* Integrated:
* CumulativeUpdate(s):
* KB3176931
* Dynamic Update (for updating Installation Media):
* KB3176933
* Setupcomplete / Post-install:
[ EDITIONS INCLUDED ]
* Enabling .NET Framework 3.5 * Windows Defender Updates
* Windows 10 Professional
(ท่านต้องแครกWindowsเอง)
* Windows 10 Professional - - - Pre-Activated
(Pre-Activatedคือ ให้ให้อัตโนมัติ)
* Activation by KMS
* (Exclusions made in Defender)
[ INSTALLATION & INFORMATION ]
* สร้าง USB boot ด้วยโปรแกรม Rufus,
* หรือ burn ใส่ แผ่นDVD.
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
วิธีกดข้ามลิ้งโหลด


3 ความคิดเห็น: