หน้าเว็บ

Microsoft NET Framework 1.1 - 4.6.2 AIONET Framework เป็นตัว Component หรือ ส่วนประกอบสำคัญ ที่ช่วยในการใช้พัฒนาโปรแกรม พัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ พัฒนาแอพพลิเคชั่น ด้วยภาษา .NET (Microsoft .NET) ตัว .NET Framework  มีความสำคัญทั้งผู้พัฒนา (Developer) และ ผู้ใช้โปรแกรม (User) ที่ถูกพัฒนาด้วยภาษา .NET บางโปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์ บางตัว อาจไม่สามารถใช้งานหรือติดตั้งได้ ถ้าไม่มี .NET Framework  ติดตั้งอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องนั้นๆ 
Component Features (ความสามารถ ของ .NET Framework )
  1. .NET Framework สนับสนุนการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของ Metro Style หรือแบบธีมใหม่ที่ใช้พัฒนากันบน Windows
  2. สนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์บนภาษา HTML 5 อย่างเต็มรูปแบบ
  3. ปรับปรุง ความสามารถในด้านการพัฒนาโปรแกรมด้านเครือข่าย (Network) 
  4. สนับสนุนงานด้านภาษาอย่าง Character Set แบบใหม่อย่าง UTF-16
  5. สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows Vista หรือสูงกว่านั้น (ไม่สามารถทำงานได้บน Windows XP หรือต่ำกว่าได้แล้ว)
  6. และอื่นๆ อีกมากมาย
๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘
ลิ้งโหลด One2up ขนาดไฟล์ 360MB
๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘6 ความคิดเห็น: