หน้าเว็บ

PassMark BurnInTest Pro 8.1 Build 1016เป็นโปรแกรมที่มีไว้เพื่อตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ภายในคอมของเราได้แบบระเอียดยิบครับ โดยมีสามารถตรวจเช็ค+วินิจฉัย การทำงานของอุปกรณ์ hardwares ซึ่งจะทำให้เราสามารถทราบได้ ก่อนที่ความเสียหายต่างๆจะลุกลามไปยังอุปกรณ์ อื่นๆในภายหลังครับ โดยโปรแกรมสามารถตรวจสอบหาจุดบกพร่องส่วนต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ที่ทำการ Test ทดสอบว่าในเครื่องว่ามีความผิดปกติหรือความเสียหายหรือไม่ แถมยังตรวจสอบสมรรถภาพเครื่องของเรา(Benchmarks) ว่าเป็นอย่างไรบ้างได้อีกด้วย ซึ่งการใช้งานนั้นเราสามารถที่จะตรวจเช็คสุขภาพของคอมได้ ภายในครั้งเดียวหมดทุกชิ้นหรือแม้แต่เลือกอุปกรณ์ที่ ต้องการตรวจเช็คตัวใดตัวหนึ่งก็ทำได้ การใช้เวลาในการตรวจเช็คจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนอุปกรณ์ที่เราทำการตรวจนั่นเอง โดยเมื่อโปรแกรมทำการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วจะบอกเป็นรายงานให้เราทราบ และสามารถพิมพ์เก็บไว้ดูในภายหลังได้อีกด้วยครับ

==================================================================

โปรดศึกษาวิธีโหลดจากวีดีโอด้านล่าง ก่่อนโหลดเพื่อประโยชน์ของท่าน
==================================================================
=================================

วิธีโหลดไฟล์ 2 ความคิดเห็น: