หน้าเว็บ

Windows 10 Preview หรือ Windows Technical Preview

หมายเลขผลิตภัณฑ์: NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR
ลิงก์ดาวน์โหลด
32 บิต
http://iso.esd.microsoft.com/W9TPI/FD54DF81A4CCF4511BA1445C606DDBA2/WindowsTechnicalPreview-x86-EN-US.iso


64 บิต
http://iso.esd.microsoft.com/W9TPI/FD54DF81A4CCF4511BA1445C606DDBA2/WindowsTechnicalPreview-x64-EN-US.iso

3 ความคิดเห็น: