หน้าเว็บ

โปรแกรมแปล ภาษาไทยเป็นอังกฤษ - ThaiTranslator

การติดตั้งโปรแกรม Thai Translator Tool  (How to install program)

  1. ใส่แผ่น CD-Rom โปรแกรม Thai Translator มองหา File ชื่อ setup.exe ( ที่มีไอคอนเป็นรูปคอมพิวเตอร์)
  2. Double Click file setup.exe จะขึ้นหน้าจอสีฟ้าดังภาพ
  1. กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การติดตั้ง

  1. สังเกตปุ่มใหญ่ที่เป็นรูปคอมพิวเตอร์ตรงกลาง ให้คลิ้กปุ่มนี้เพื่อเริ่มทำการติดตั้งโปรแกรม
  2. ระบบจะเริ่มทำการคัดลอก file ต่างๆเข้าสู่คอมพิวเตอร์จนครบ 100 เปอร์เซ็น

  1. แสดงหน้าจอโปรแกรมหลังจากติดตั้งเรียบร้อย ให้กดปุ่ม okการเรียกใช้งานโปรแกรม Thai Translator

เลือกใช้งานจากปุ่ม Start  (ตรงปุ่ม Shut Down) เข้าแถบ All Program จะอยู่ที่ ICON สุดท้ายให้เรียกใช้งานจากตรงนี้ โดยไม่ต้องใช้แผ่น และไม่มีการลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น