หน้าเว็บ

Windows 10 Pro X64 VL build 14393 V1607 เดือนสิงหาคม 2559


[ RELEASE INFO ]
* Integrated / Pre-installed:
* KB3176929
* Setupcomplete / Post-install:
* Enabling .NET Framework 3.5
* Windows Defender Updates

[ EDITIONS INCLUDED ]
* Windows 10 Pro
* Windows 10 Pro - - - - Pre-Activated

* Activation by KMS
(Exclusions are pre-set in Defender)

ลิ้งโหลดลิ้งเดียว จบ Google dive
+++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++


2 ความคิดเห็น: