หน้าเว็บ

SolidCAM 2016 SP1 for SolidWorks2012-2017 64bitโปรแกรมที่พัฒนา ร่วมกับ  SOLIDWORKS มา มากกว่า 10 ปี ทำให้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชิ้นงาน 3 มิติ กับ CAM-Part จะเปลี่ยนได้โดยที่ไม่ต้องแก้ไขหรือสร้างใหม่ และจะได้   NC Code  และ Tool Path สำหรับชิ้นงานใหม่ โดยไม่ต้อง กำหนดค่าใดๆ ใหม่  ซึ่งตามรูปภาพคือ คำสั่ง
ด้วยความสามารถ ด้าน Post Processor ที่ง่ายต่อการแก้ไขทำให้ กำหนดได้ หลายเครื่อง และทำงานกับชิ้นงานเดิม Generate   NC Code  ใช้กับเครื่องจักรใหม่ได้หลากหลายได้อย่างรวดเร็วตาม Controller Tool Library ที่สามารถกำหนดสร้างเองได้หรือเลือกเพิ่มทูลขึ้นมาใช้งาน และการแก้ไข จากเดิม ที่ โปรแกรม SOLIDCAM  ได้เตรียมไว้ให้ได้ทันทีการปรับแต่ง Size, Data ต่างๆ ของ Tool ก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ง่ายและครอบคุมการทำงานทั้งหมดจำลอง  Tool Holder ตามมาตรฐาน  ของอุปกรณ์ เครื่องมือ ตัดเฉือน ได้อย่างครบถ้วนJig Fixture ที่สามารถสร้างและประกอบได้ง่ายๆด้วย  SOLIDWORKS   โปรแกรม SOLIDCAM  สามารถนำ  Jig / Fixture   เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ CAM-Part และกำหนด ให้โปรแกรม จำลองแสดงผลการทำงานในส่วนของ  Jig / Fixture  ซึ่งช่วยผู้ใช้งานกำหนด Tool Path ให้เดินหลบในส่วนของ  Jig  ถ้ามีการเดินชนก็จะมีระบบแจ้งเตือนผู้ใช้ให้อัตโนมัติMachine Simulationการจำลองการทำงานของโปรแกรม SOLIDCAM สร้างเครื่องจักรมาเพื่อจำลองการทำงานได้ โดยสามารถโหลดจากเว็ปไซต์หรือว่าเขียนเองจาก SOLIDWORKS แล้วนำเข้ามากำหนดค่าต่างๆ  ให้เสมือนการทำงานจริง เพื่อจำลองทิศทางการเดิน ดูโอกาสในการติดชนหรือไม่ เพื่อตรวจสอบเส้นทางเดินทูลของเรา ว่างานกัดของเราจะไม่เกิดผิดพลาดใดๆ กับ MODEL และการทำงานของเครื่องจักรจริงๆ  นอกจากนั้นยังสามารถเช็คเวลาการทำงานรวม  หรือว่าจะเช็คแต่ละ Operations  ว่าใช้เวลาทำงานไปเท่าไรทั้งหมดนี้ คือ ความสามารถที่ เด่นๆ ของ โปรแกรม ในบาง ส่วน ที่ถูก แนะนำ ขึ้นมาให้ ได้ รู้ จักกัน  สามารถ ติดตามข่าว และข้อมูลที่สำคัญ จากโปรแกรม SOLIDCAM  ได้ ทาง 


ลิ้งเดียว Google drive ขนาดไฟล์ 1.6GB
๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘
๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น