หน้าเว็บ

Windows 8.1 Pro Vl Update 3 x64 En-Us OEM ESD Aug 2015 ลงเสร็จเป็นของแท้ทันที
Name: Windows 8.1 update Vl Pro 3 OEM ESD Aug 2015 Pre-Activate
iso : 3.94gb
Architecture: x64
English
Author: TPG OS
Activation: For OEM activation
SYSTEM REQUIREMENTS
Windows 8.1 works well on the same hardware that works winodows 7
Processor: 1 GHz or faster
* RAM: 4 GB
* Hard Drive: 25 GB
Graphics card: Microsoft DirectX 9 graphics
Additional requirements to use certain features
* To use touch, you need a tablet or monitor that supports multitouch.
* To access the Windows Store and to download and rub the program, you need an active connection to interntet and a screen resolution of 1024 * 768
* To adjust the software required screen resolution: at least 1366 * 768
NEW
Adding all possible updates to this month 11, 18 and 20Aug2015
Updates Recently added:
Windows8.1-KB3087985
Windows8.1-KB3089023
Windows8.1-KB3060746
Windows8.1-KB3066441
Windows8.1-KB3075249
Windows8.1-KB3077715
Windows8.1-KB3078676
Windows8.1-KB3079318
Windows8.1-KB3079850
Windows8.1-KB3080149
Highlights:
On .Net 3.5
4.5.2 In the .Net
Pre light Plata
Back preinstalled
Preloaded - Skype
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น