หน้าเว็บ

Activate win8 win8.1 win10 ofice 2010 2013 2016 windows server
- Requirements: .NET 4.0 or Windows 8/8.1/2012/R2.
- Activate: Windows Vista Business/N/Enterprise/N
Windows 7 Professional/N/Enterprise/N
Windows 8/8.1 All
Windows 10 All (By Now)
Office 2010/2013/2016 
Windows Server 2008/Standard/Datacenter/Enterprise/2008R2/Standard/Datacenter/Enterprise/
Windows Server 2012/Standard/Datacenter/2012R2/Standard/Datacenter/2016 (Theorically)
6 ความคิดเห็น: