หน้าเว็บ

USB Safely Remove 5.3.8.1233 by TPG


โปรแกรมนี้มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น
โปรแกรมนี้มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น

- จัดการควบคุมการเชื่อมต่อ USB ต่างๆกับคอมพ์

- ถอด USB ออกอย่างปลอดภัย ช่วยป้องกันข้อมูลสูญหาย

- ปิดการใช้งาน USB แค่คลิ๊กเดียว

- ขจัดปัญหา เครื่องมองไม่เห็นอุปกรณ์ USB 
- จัดการควบคุมการเชื่อมต่อ USB ต่างๆกับคอมพ์

- ถอด USB ออกอย่างปลอดภัย ช่วยป้องกันข้อมูลสูญหาย

- ปิดการใช้งาน USB แค่คลิ๊กเดียว

- ขจัดปัญหา เครื่องมองไม่เห็นอุปกรณ์ USB 
Or /ลิ้งสำรอง DOWNLOAD

3 ความคิดเห็น: