หน้าเว็บ

Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 x86 Original February2015 (กุมภาพันธ์ 2558) ลิ้งเดียวWindows 7 Ultimate SP1 x86en-US 
Contains Windows Updates current to 10 February 2015 patch date

No Windows 7 Settings were harmed in the making of this ISO.
No Programs are added to Windows.
No Unattended Settings were added to the installation.
No Registry Settings were modified.
ปล. หากโหลดไม่ได้ ให้โหลดในวันถัดไปเนื่องจาก Google จำกัด คนโหลดต่อวัน

ช่องทางการบริจาค สำหรับท่านที่ต้องการช่วยเหลือเรา ใช้บัตรเติมเงินทรู ขั้นต่ำของระบบเติมเงิน ออนไลน์ 50 ทรูครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามผลงานMR.TPG

1 ความคิดเห็น: