หน้าเว็บ

วิธีโหลดไฟล์ที่ครอบลิ้งจาก http://ouo.io/


วิธีโหลด
1. ติกถูก ในช่อง  (ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ)

2. รอ 5 วิ แล้วกด GER LINK เพื่อไปยังลิ้งโหลด

2 ความคิดเห็น: