หน้าเว็บ

Rufus 2.0 Build 623 โปรแกรมสร้าง USB บูตเพื่อลง windows รองรับ UEFIไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น